PG电子竞技平台-PG电子官网

PG电子竞技平台-PG电子官网

×

Itron umożliwia miastom i zakładom użyteczności publicznej lepsze zarządzanie energią i wodą.

Kto jest naszym Klientem

Połączenie doświadczenia i innowacji w celu osiągnięcia wyników.

Nasza sprawdzona oferta inteligentnych sieci, oprogramowania, usług, liczników i czujników pomaga naszym klientom lepiej zarządzać energią i wodą.

Usprawnienie szeregu usług komunalnych w Mieście Świateł

Miasto Świateł posiada obejmującą całą metropolię sieć komunikacyjną, łączącą poprzez kontrolery skrzynkowe ponad 200 000 świateł ulicznych i drogowych w całym mieście.

Cel — zmniejszenie zużycia energii przez oświetlenie publiczne o 30% w ciągu 10 lat.

Poprawa niezawodności i wydajności

Program inteligentnych sieci energetycznych umożliwia zwiększenie efektywności, a uzyskane w ten sposób oszczędności obniżają naszym klientom koszty dystrybucji energii elektrycznej.

Redukcja czasu trwania przerw w dostawach prądu o 48%

Bardziej Inteligentne Zarządzanie Zaopatrzeniem w Wodę

“Dramatycznie” niska efektywność odczytu — zmuszająca do szacowania zastępującego dokładne odczyty połowy z 22 000 wodomierzy — skłoniła do wdrożenia systemu AMI i do usprawnienia procesów analitycznych. Wskaźniki odczytu wzrosły, umożliwiając miastu Bismarck wykrywanie wycieków oraz strat i zapobieganie im.

Efektywność odczytu wzrosła do 99,98%.

Zwiększanie bezpieczeństwa poprzez wykrywanie metanu

Te detektory mogą pomóc uratować życie dzięki inteligentnej technologii bezpośredniej komunikacji z domu klienta z naszym oddziałem ratunkowym.

Pierwszy zespół pogotowia pojawia się na miejscu w ciągu 30 minut.

Jak pomagamy

Opracowaliśmy ofertę inteligentnych, bazowych sieci z podłączonymi urządzeniami końcowymi, obejmującą zaawansowane usługi, które otwierają naszym klientom nowe perspektywy w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności infrastruktury i obsługi klientów końcowych.

Nasze rozwiązania umożliwiają klientom:

SafeEnergy

Tworzenie bezpiecznych, niezawodnych i odpornych systemów energetycznych zaopatrzenia w wodę.

NaturalDisasters

Szybką odbudowę po klęskach żywiołowych i skuteczne zarządzanie zasobami.

PersonalizedServices

Dostarczanie zaawansowanych, dedykowanych usług po niższych cenach.

SmartNetwork

Budowę inteligentnej sieci zapewniającej świadczenie różnego rodzaju usług przez kolejne dekady.

Dlaczego to robimy

Tworzymy świat wielkich możliwości.

ESG

2021 ESG Report

Itron's people, products and purpose all revolve around making a positive impact in how the world manages energy and water. Learn more about our ESG efforts and see the latest report.

csr

Corporate Social Responsibility

The way we manage energy and water will define this century. As global citizens, Itron is actively engaging with communities to improve energy-water literacy, encourage conservation and inspire future innovators to shape a more resourceful world.

Resourcefulness

2022 Resourcefulness Insight Report

Learn how real-time data and analytics are transforming utilities and cities.

What's New

Explore our featured content.

2022 Gartner Market Guide for Distributed Energy Resource Management Systems

Learn More

Considering Hydrogen? You need experts. We’re here to help.

Read White Paper

Beneath the Surface: After the Storm
(This video was produced for Itron by BBC StoryWorks Commercial Productions)

Watch Video

Charging Forward!

Read White Paper
Twoje biuro regionalne
Itron Polska Sp. z o.o.
ul. Christo Botewa 4A
30-798 Kraków
Więcej biur

poland
Kontakt
Sprzedaż — wew. 1
Realizacja zamówień — wew. 2
Serwis i legalizacja — wew. 3
Administracja — wew. 4
Fax: +48 12 257 10 25
Tel: +48 12 257 10 27 - 29
Woda i Energia Cieplna — wodaicieplo@itron.pl
Elektryczność — elektryka@itron.pl
Gaz — gaz@itron.pl

Want to learn how we can help you be more resourceful? Contact us today.